Billy Barman

Ahmed

Ahmed, kam to dávaš ten jed?

Ahmed, prečo trháš ten kvet?

Ahmed, akú nádej má strom?

Ahmed, že neľahne popolom?

Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný.

Ahmed, tak keď si vyhubil celý les,

povedz, čo tie zvieratká majú teraz žrať?

Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný.

Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný.

Contact us

                 

Booking
Marek Vrábel
booking@billybarman.sk
+421 910 256 690