Billy Barman

Ahmed

Ahmed, kam to dávaš ten jed?

Ahmed, prečo trháš ten kvet?

Ahmed, akú nádej má strom?

Ahmed, že neľahne popolom?

Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný.

Ahmed, tak keď si vyhubil celý les,

povedz, čo tie zvieratká majú teraz žrať?

Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný.

Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný.

Kontaktuj nás

     

Booking:
Milos Orisek
orisek.milos@gmail.com
+421 903 225 136